/ 1 نظر / 338 بازدید

با عرض تبریک سال نو خدمت معلم ورزش خانم با یزیدی ازاینکه ورزش را به شیوه علمی آن در مدرسه دنبال می کنید قابل تحسین است امیدوارم تمامی معلمین ورزش اینگونه باشد تا آن تحول بنیادین مورد نظر مقام عالی وزارت محقق شود .