زنگ ورزش
قال الحسین (ع): در تمامی مدت عمر برای سلامتی و حفط تندرستی بدنهای خود کوشا باشید.
نويسندگان
لینک دوستان

نتیجه بررسی کمیته داوری مقالات دریافتی همایش تربیت بدنی " میدان ورزش عرصه برتر تربیت

با سلام به دوستان عزیز

جدول زیر شامل نتیجه بررسی کمیته داوری مقالات دریافتی همایش تربیت بدنی استان گلستان می باشد که هر ساله برگزار می گردد. نام نویسنده وبلاگ را هم در بخش شهرستان گمیشان می توانید رویت کنید. مقاله من نیز امتیاز تهیه پوستر را دریافت کرده است.

نام و نام خانوادگی

عنوان مقاله

شهرستان

سخنرانی

پوستر

چاپ چکیده

حمیده شریعتی

رابطه ی بین تربیت بدنی  با توسعه عاطفی دانش
آموزان دخترمقاطع راهنمایی ومتوسطه دراستان گلستان

ازادشهر

 

پوستر

 

سید رضا سجادی1

بررسی ویژگی های بدن سنجی دانش آموزان با نرم
افزار ساختار ، اندازه و ترکیبات بدنی

آزادشهر

ذخیره

سخنرانی

   

نرگس  سادات سجادی

اثر فعالیت بدنی بر رشد ادراکی ـ شناختی و
وضعیت تحصیلی دانش آموزان کم توان ذهنی مقطع ابتدایی

آزادشهر

   

#

علی اکبر مبشری

مقایسه عوامل بازدارنده درمشارکت ورزشی دانش
آموزان متوسطه فعال وغیرفعال آموزش وپرورش شهرستان آق قلا

اق قلا

 

پوستر

 

عبدالقدیر قوجق

بررسی ارتباط بین سطح
افسردگی و میزان رضایت شغلی معلمان ورزشکار وغیر ورزشکار شهر
کلاله

اق قلا

   

#

عبدالقدیر قوجق

ورزش و  بیش فعالی در بین دانش
آموزان

اق قلا

سخنرانی

   

عبدالقدیر قوجق

نقش ورزش در سلامت روانی و جسمانی دانش
آموزان

اق قلا

   

#

مهرنگار کلاشی1

نقش ورزش و فعالیت بدنی در پیشگیری و درمان
سرطان

اق قلا

   

#

آسیه
شهابی1

ورزش واثر آن در رفتار دانش
آموزان

اق قلا

 

پوستر

 

مهرنگار کلاشی1

اثر طولانی مدت مشارکت قهرمانی بر توانایی های
جسمانی

اق قلا

   

#

عبدالقدیر قوجق1

تربیت بدنی مدارس و مدیریت
تغییر

اق قلا

 

پوستر

 

مهرنگار کلاشی

ورزش وتربیت بدنی از دیدگاه اسلام وتربیت
دینی

اق قلا

 

پوستر

 

ملیحه قربانی

عزت نفس واهمیت ان

آق قلا

 

پوستر

 

بهرام دردی گری

نقش ورزش در  رشد اجتماعی دانش
آموزان

آق قلا

 

پوستر

 

زهرا شامرادی

ورزش و سلامت روان

آق قلا

   

#

صبــورا زائر نوملـــی

شایع ترین ناهنجاریهای جسمانی دآنش
آموزان

آق قلا

   

#

مرضیه علیدوست

اثر سرما درمانی روی آسیبهای بافت
نرم

آق قلا

   

#

سفیده ایری

نقش معلم تربیت بدنی در تربیت دینی دانش
آموزان

بندر

ترکمن

 

پوستر

 

 

مارال کلته

تعلیم و تربیت و ورزش

بندر

ترکمن

   

#

 

نرگس خاتون شهری

تاثیرعوامل اجتماعی درمشارکت
ورزشی

بندر

ترکمن

 

پوستر

 

 

عبدالعزیز امانیان

اجرای صحیح مهارت وتاثیر ان در رفتار وزندگی
روزمره

بندر

ترکمن

   

#

 

محمود صادقلو

بررسی نقش علم روانشناسی در موفقیت معلم ورزش
باتاکید بردوره ابتدایی

رامیان

 

پوستر

 

ملیحه وفائی

تعلیم و تربیت و تربیت بدنی

رامیان

   

#

  حسین عسگری

ورزش و سلامت روانی دانش
آموزان

رامیان

   

#

المیرا نصرت آبادی

اثرات ورزش کاراته در اعتماد به
نفس

علی آباد

   

#

حمید رضا غیجی

تاثیر یک برنامه حرکتی منتخب بر عملکرد
ادراکی– حرکتی کودکان پیش دبستانی

علی آباد

   

#

فاطمه دنکوب کرپی

نقش ورزش در کاهش استرس

علی آباد

   

#

مریم قره خان

کاربرد روانشناسی ورزشی

علی آباد

 

پوستر

 

نسیم فیروز فرد

اثرات روحی و روانی ورزش شنا

علی آباد

 

پوستر

 

نجمه دائمی

ورزش و برآورده شدن نیازهای
اجتماعی

علی آباد

 

پوستر

 

مبینا سادات میر فندرسکی

تاثیر ورزش بر روح و روان

علی آباد

 

پوستر

 

معصومه شکی

ورزش و سلامت روانی دانش
آموزان

علی آباد

   

#

مهین السادات سادات حسینی

نقش تربیت بدنی و ورزش در بهداشت
روانی

کردکوی

   

#

سیده فاطمه صغری حسینی

ورزش و سلامت روانی دانش
آموزان

کردکوی

   

#

فهیمه السادات حسینی

تأثیر رژیم 6 هفته‌ای حجم پائین گلیسمیک در
کودکان چاق

کردکوی

   

#

مریم امانی

روان شنا سی فعالیت بدنی و ورزش  دانش
آموزی

کردکوی

   

#

المیرا صفری

نقش ورزش در روان دانش آموزان

کلاله

   

#

احمد عیدی

جایگاه تربیت بدنی وورزش در نظام تعلیم وتربیت
بوعلی سینا

کلاله

 

پوستر

 

احمد عیدی

جایگاه تربیت بدنی و ورزش از نظر
اسلام

کلاله

   

#

احمد عیدی

نقش ورزش درسلامت روانی –
اجتماعی

کلاله

   

#

ابراهیم عاشقی

بررسی جامعه شناسانه خشونت و پرخاشگری
تماشاگران در ورزشگاهها

کلاله

 

پوستر

 

سکینه ظهرابی کرانی

نقش موسیقی در افزایش کارایی
ورزشی

کلاله

 

پوستر

 

زینب نوری زاده

تاثیر ورزش در سلامت روان

کلاله

   

#

زهرا شورودی

نقش ورزش در سلامت روانی

کلاله

   

#

خلیل پشتیبان

بررسی و مقایسه سلامت عمومی دانش آموزان
متوسطه ورزشکار و غیر ورزشکار شهرستان  کلاله

کلاله

سخنرانی

   

صغری رمرودی1

ورزش و توسعه اخلاق

کلاله

 

پوستر

 

محمد مردانی

ورزش و درمان افسردگی

کلاله

   

#

مجید نهتانی

ورزش و تاثیر آن بر رفتار دانش
آموزان

کلاله

 

پوستر

 

نوری  سیدی

تاثیربازی وفعالیت بدنی برتوسعه مهارتهای
اجتماعی دانش آموزان

کلاله

 

پوستر

 

مهدی رامشینی

ورزش و براورده شدن نیازهای
اجتماعی

کلاله

   

#

معصومه زوری

تعلیم و تربیت و تربیت بدنی

کلاله

   

#

فرخناز آق آتابای

ارتقاء سلامت نوجوانان از طریق فعالیت بدنى و
ورزشى

کلاله

   

#

سمیرا مولوی

ورزش و تهذیب نفس

کلاله

   

#

سیدهاشم ایوبی

تعلیم و تربیت و تربیت بدنی

گالیکش

   

#

هاجر خسروی

بررسی وضعیت سلامت روانی دانش­آموزان ورزشکار
و غیرورزشکار دبیرستان­های دخترانه شهرستان گالیکش

گالیکش

سخنرانی

   

فاطمه حسین زاده قالهری

نقش انگیزش و انگیزه در عملکرد ورزشکاران و
مربیان

گرگان

   

#

باران ورهرام

ورزش و تهذیب نفس

گرگان

 

پوستر

 

ابراهیم حاجیلری

ورزش و تربیت جنسی

گرگان

سخنرانی

   

حدیث رفتاری

تاثیر یک جلسه تمرین هوازی بر لکوسیت خون
درزنان غیر ورزشکار

گرگان

   

#

رضا طبرسا

بررسی نقش ورزش و فعالیت های بدنی بر سلامت
روانی دانش آموزان

گرگان

 

پوستر

 

عاطفه گروسی

ورزش و سلامت روانی دانش
آموزان

گرگان

   

#

شهناز کریمیان

ورزش و سلامت روانی دانش
آموزان

گرگان

 

پوستر

 

قربان عبادی نیا

بررسی وضعیت درس تربیت بدنی در مدارس استثنایی
استان گلستان

گرگان

 

پوستر

 

فهیمه عباسی شاهکوه

طرح ملی شنا (سباح) و تأثیر آن بر پیشرفت
تحصیلی دانش‌آموزان

گرگان

   

#

فرشته سورگی

میدان ورزش عرصه تربیت است

گرگان

   

#

محمد رضا بشارتی راد

روانشناسی ورزش

گرگان

   

#

محمد بهشتی

طرح شاداب سازی در مدارس و راهکارهای عملی
افزایش جاذبه درس تربیت بدنی

گرگان

ذخیره سخنرانی

   

غلامحسن
نقوی

پیامدهای عصبی-عضلانی یک فوق ماراتون بسیار
شدید کوهستانی

گرگان

 

پوستر

 

کاظم صاحبی

ورزش و توسعه اخلاق در دانش آموزان
_

گرگان

 

پوستر

 

ناصر
شهری

نقش ورزش در اوقات فراغت دانش آموزان استثنایی
شهرستان گرگان

گرگان

   

#

شهربانو دهقان

ورزش و سلامت روانی دانش
آموزان

گرگان

   

#

معصومه حسینیان

تاثیرات ورزش و تربیت بدنی بر رشداجتماعی
عاطفی و روانی کودکان

گرگان

   

#

حسام خوش پرست

بررسی عوامل مرتبط بارضایتمندی بازیکنان
والیبال بزرگسال استان گلستان از باشگاه های والیبال

گمیشان

   

#

عایشه بهبودنیا

مشکلات درس تربیت بدنی در مدارس(ارائه ی
راهکارهایی برای حل آن)

گمیشان

 

پوستر

 

اسلام بنگلی

ورزش و سلامت روح و روان دانش
آموزان

گمیشان

 

پوستر

#

بهروز آنه قرجه

تاثیر ورزش در نشاط و موفقیت

گمیشان

   

#

بصیرا بایزیدی

تأثیر  مربی ورزش بر دانش آموز
خجالتی

گمیشان

 

پوستر

 

عالیه کر

ورزش و سلامت روانی دانش
آموزان

گمیشان

   

#

عبدالحلیم آهنی

تعلیم و تربیت و تربیب بدنی

گمیشان

   

#

محمد جواد حنفی

بهترین ورزش برای کاهش وافزایش
وزن

گمیشان

   

#

محمد جواد حنفی

نقش تربیت بدنی و ورزش در
مدارس

گمیشان

 

پوستر

 

منیره شرقی

تأثیر ورزش بر بهداشت روان

گمیشان

   

#

قیوم کتوکی

ورزش و برآورده شدن نیازهای
اجتماعی

گمیشان

   

#

فرشاد بشارتی

ورزش و سلامت روانی

گمیشان

   

#

اسماعیل آق چلی

تربیت بدنى و تعلیم و تربیت

گنبد

   

#

زهرا خداقلی

تعلیم و تربیت و تربیت بدنی

گنبد

   

#

شهرام سقالی

نقش ورزش در سلامت روانی –
اجتماعی

گنبد

   

#

عبدالحمید زیتونلی

میدان بازی، عرصه برتر تربیت

گنبد

 

پوستر

 

عبدالحمید زیتونلی

جهاد ورزش همگانی با طرح
طناورز

گنبد

سخنرانی

   

مصطفی طایفه حیدری

نقش تعلیم و تربیت در تربیت بدنی و مروری بر
تاریخچه آن

گنبد

   

#

لیلا کارکن

تاثیر ورزش بر سلامت روانی دانش
آموزان

گنبد

   

#

مرضیه شیر محمد لی

تاثیر ورزش یر سلامت روانی دانش
آموزان

گنبد

   

#

جمال الدین بیرامی
ایگدر­­­­­1

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خود ارزیابی در
میان معلمان تربیت بدنی شهرستان گنبد کاووس

گنبد

 

پوستر

 

سخیده زیتونلی

اهمیت مطالعه  ویژگی های روانی و شخصیتی در
ورزش

گنبد

 

پوستر

 

لیلا کارکن

تغذیه مطلوب کلید موفقیت  در ورزش دانش
آموزی

گنبد

 

پوستر

 

زهرا خدا قلی

تاثیر فعالیت های جسمانی بر
کودکان

گنبد

 

پوستر

 

محمدرضا حسین آبادی

اثر اضافه  وزن بر قوس های کف پای دانش آموزان
پسر مدارس ابتدایی گنبدکاووس

گنبد

   

#

هادی تقی زاده

افسردگی در دانش آموزان علاقه مند به ورزش
و

گنبد

 

پوستر

 

فرحنازقاسمیان1

اثرفعالیت بدنی بر رشد ادراکی ، شناختی و
وضعیت تحصیلی

مازندران

 

پوستر

 

فرحنازقاسمیان

بررسی عوامل بازدارندة مشارکت ورزشی دانش
آموزان دختر

مازندران

 

پوستر

 

حالت قلی ادی زاده

ورزش و سلامت روانی دانش
آموزان

مراوه تپه

 

پوستر

 

عاشورمحمد زادقلی دوجی

ورزش ، آسیب ها و رفتار
ضداجتماعی

مراوه تپه

   

#

عیدمحمد اوزنی دوجی

نقش تربیت بدنی و ورزش در تعلیم و تربیت
کودکان و نوجوانان

مراوه تپه

   

#

بهنوش رفیعی

بررسی شیوع  ناهنجاری های اسکلتی  در دانش
آموزان و ارائه راه کارهایی جهت پیشگیری از آن

مینودشت

   

#

بهنوش رفیعی

بررسی تاثیر ورزش بر سلامت روانی دانش آموزان
پسر و دختر ورزشکار و غیر ورزشکار شرق استان گلستان

مینودشت

 

پوستر

 

سمیرا غلامی

اثرات ورزش برسلامت جسم

مینودشت

   

#

سمیه خسروجردی

تأثیر هشت هفته تمرینات پلایومتریک بر
شاخص­های آمادگی جسمانی دختران نوجوان

مینودشت

   

#

جواد
ممشلی1

مقایسه ناهنجاری های زانوی ضربدری  و زانوی
پرانتزی در دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی استان گلستان

مینودشت

   

#

احمد  نریمانی

تعلیم  وتربیت  و تربیت بدنی

مینودشت

   

#

رمضان فدایی

ساختار قامتی

مینودشت

   

#

بدون مشخصات

نقش تربیت بدنی و ورزش در بهداشت روانی و رشد
فکری دانش آموزان

0

     

امید نظری

ورزش و سلامت روانی دانش
آموزان

0

   

#

زهرا رضایی

تعیین عوامل مرتبط(کالبدی و مشتری مداری) با
بهره‌وری اماکن ورزشی استان گلستان

0

-

-

-

آتنا شمس

نقش ورزش در سلامت اجتماعی و کاهش فشارهای
روانی

0

 

پوستر

 
           

علی ربیع نژاد

تاثیر ویتامین C بر علائم استرس اکسایشی و
کوفتگی عضلانی تاخیری در بازیکنان بسکتبال رقابتی

0

   

#

حسین سمیعی پاقلعه

تأثیر فعالیت های بدنی و ورزش  بر
کودکان

0

 

پوستر

 

منبع: گروه آموزشی درس تربیت بدنی استان گلستان

http://gat-golestan.blogfa.com/

[ ۱۳٩٠/۱۱/۳ ] [ ٧:٤٢ ‎ب.ظ ] [ بصیرا بایزیدی ]

.: Weblog Themes By Mah Music :.


درباره وبلاگ

تن زنده والا به ورزندگی ست که ورزندگی مایه ی زندگی ست ××× اهل گرگانم روزگارم بد نیست تکه نانی دارم سر سوزن ذوقی ××× مقطع لیسانس را در دانشگاه مازندران گذراندم و در حال حاضر به عنوان معلم ورزش در دو دبستان دخترانه آنا ملا شیروانی و دبستان ثنایی در شهر گمیشان مشغول به کار می باشم.
موضوعات وب
ورزش در مدارس
 
امکانات وب
RSS Feed

كدهای جاوا وبلاگ

قالب وبلاگ
mouse code

كد ماوس